Przyczyny powstawania nadmiernej wilgoci

OPTYMALNA WILGOTNOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU MIESZKALNYM PRZY TEMP. 19-22 stop. Celsjusza WYNOSI 40-60%

Powodów gromadzenia się wilgoci w domu jest cała masa. Niemniej jednak, wyróżnia się kilka podstawowych przyczyn powstawania nadmiernej wilgoci, według których ustala się jej rodzaj. Kwalifikacji ta, pozwala dobrać optymalne narzędzia i przebieg prac mających na celu osuszenie zawilgoconych powierzchni.

 

a)      wilgoć zalaniowa (np. powódź, zalanie mieszkania sąsiada „z góry”)

Gdy mamy do czynienia z zawilgoceniem na skutek klęski żywiołowej, czyt. powódź, niezbędna jest pomoc eksperta. Przede wszystkim, musi określić on stopień zniszczeń i stan budowlany obiektu (począwszy od fundamentów, poprzez ściany, aż po sufit), aby w dalszej kolejności móc rozplanować  pracę związaną z odpompowaniem wody przy uwzględnieniu poziomu wód gruntowych, a następnie wskaże właściwe sprzęty i metody osuszania zalanej powierzchni.

 

b)      wilgoć kapilarna– odziemna (brak hydroizolacji, jej nieprawidłowe wykonanie lub też częściowe uszkodzenie)

To zmora tych, którzy stawiając dom, szukają oszczędności, gdzie tylko się da i jak tylko się da. Błąd! Hydroizolacja fundamentów i ścian, to podstawa dlatego też, użyte materiały powinny być najwyższej jakości, a same prace hydroizolacyjne wykonane z należytą starannością i dokładnością. Wszelkie usterki i uszkodzenia zaś, powinny być natychmiast niwelowane i usuwane bez zwłoki.

 

c)       wilgoć kondensacyjna (parowanie wody), wilgoć higroskopijna (zła jakość użytych materiałów budowlanych- wchłaniają parę wodną, nieodpowiednia wentylacja lub jej całkowity brak), wilgoć technologiczna (zw. z wykonywaniem prac budowlanych i remontowych „na mokro”)

Para wodna nieustannie unosi się, zawilgaca powietrze. Jeżeli ściany zostały zbudowane i wykończone w oparciu o wysokiej jakości materiały, jeżeli mamy dobry i sprawny system wentylacyjny, jeżeli trzymamy pieczę nad wszelkimi pracami budowlano-remontowymi prowadzonymi w budynku, to kondensacja wody, nawet bardzo nasilona, nie zagraża naszemu domowi.

 

Pytanie: Jak uniknąć powstawania grzyba w mieszkaniu? – jest przez nas z reguły ignorowane. Sądzimy, że ten problem nas nie dotyczy, bo skoro czegoś nie widać, to znaczy, że tego nie ma. Nic bardziej mylnego. Tylko profilaktyczne działania uchronią nas przed kłopotliwą i wstydliwą zarazem pleśnią w domu, która naprawdę potrafi uprzykrzyć życie.